# عنوان تعداد قیمت  
  مجموع قیمت ها تومان
معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی
نام : معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی
مدیر مسئول : دانشگاه آزاد اسلامی
حوزه فعالیت : مقالات علمی، کتاب‌ها و مجلات علمی
سال تاسیس : ۱۳۸۳

معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی

حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تا دو سال قبل فقط به نام معاونت پژوهشی شناخته می شد و از آن تاریخ به بعد حوزه فناوری نیز به نام این حوزه افزوده شد. این حوزه دارای طول عمری تقریبا معادل با تولد دانشگاه آزاد اسلامی (یعنی نزدیک به ۳۰ سال) می باشد. با این حال با توجه به نحوه شکل گیری و توسعه دانشگاه، روند رشد این حوزه نیز با فراز و نشیب هایی روبه رو بوده است. طبیعی بود که در سالهای اولیه تشکیل دانشگاه، توسعه سریعتری در حوزه های آموزشی، عمرانی و اداری مالی صورت گرفت. زیرا این حوزه ها باید پاسخگوی نیازهای فوری دانشگاه برای جذب دانشجو، استخدام هیات علمی، توسعه فضا ها و همچنین مراودات مالی همه این اقدامات، می بودند. به این ترتیب در آن دوره، حوزه پژوهش دانشگاه با اینکه وجود داشت ولی در بسیاری از اقدامات مورد نیاز دانشگاه، حضور نداشت. در این زمان که حدود ده سال به طول انجامید، زیر ساختهای حوزه پژوهش در دانشگاه تقویت شدند و بخشهایی از آن شکل گرفتند. مثل ایجاد آزمایشگاه های مجهز و خرید تجهیزات تحقیقاتی مورد نیاز آنها، ایجاد کتابخانه ها و خرید های سخت افزاری و نرم افزاری مربوط به آنها، تدوین قوانین لازم برای ایجاد راه های قانونمند انجام تحقیقات، استخدام اعضای هیات علمی با کیفیت مناسب که توانایی انجام فعالیتهای تحقیقاتی را داشته باشند و بالاخره تدوین قوانین مالی مورد نیاز برای انجام فعالیتهای تحقیقاتی. در حال حاضر دانشگاه دارای پژوهش رشد یافته ای است و فعالیتهای تحقیقاتی این دانشگاه توانسته است در حوزه های داخلی و خارجی موفقیتهای بسیار زیادی را کسب کند و به عنوان یک دانشگاه مطرح در حوزه تحقیقات، خود را معرفی نماید.

 
آخرین کتاب های همین انتشارات
عنوان پیام
متن پیام