# عنوان تعداد قیمت  
  مجموع قیمت ها تومان
جهاد دانشگاهی
نام : جهاد دانشگاهی
مدیر مسئول : محمد سلگی
حوزه فعالیت : کتابهای آموزشی و دانشگاهی، زمینه‌های مختلف
سال تاسیس : ۱۳۷۶

جهاد دانشگاهی

اهداف سازمانی:
تمرکز در سیاست گذاری و برنامه ریزی
پایجاد هماهنگی و وحدت رویه در همه ابعاد
پانجام فعالیت‌های تولیدی، ترویجی، تبلیغی و کمک آموزشی
ایجاد انضباط تشکیلاتی در فعالیت های انتشاراتی
وظایف سازمانی
تدوین سیاست‌ها و اولویت‌های انتشاراتی جهاد
برنامه‌ریزی کوتاه مدت و بلند مدت مطابق با اولویت‌ها و سیاست‌ها
چاپ و انتشار نشریات و کتب
برگزاری نمایشگاههای کتاب
تشکیل گروههای تخصصی جهت اعلام نظر درباره ابعاد علمی و اقتصادی کتب
ایجاد شبکه پخش و توزیع متمرکز کتاب
تشکیل صندوق تعاون
همکاری با سازمانها و نهادهای انتشاراتی دولتی و غیر دولتی

 
آخرین کتاب های همین انتشارات
عنوان پیام
متن پیام