# عنوان تعداد قیمت  
  مجموع قیمت ها تومان
یمین و ثمین
نام : یمین و ثمین
مدیر مسئول : حمیدرضا رحیمی
حوزه فعالیت : خانواده
سال تاسیس : ۱۳۸۶

یمین و ثمین

انتشارات یمین و ثمین در سال ۱۳۸۶ خورشیدی با ریاست اقای حمیدرضا رحیمی تاسیس و فعالیت های خود را با توان مضاعف و با چاپ ده ها عنوان کتاب تا به امروز ادامه می دهد و پذیرای نویسندگان جوان و نام اشنا برای به مقصد رساندن رسالتی که همان ((علم و فرهنگ برای همه و جهل برای هیچ کس)) است می باشد امید است که ادیبان و متفکران و بزرگان ایران این انتشارات را در این راه یاری دهند

 
آخرین کتاب های همین انتشارات
عنوان پیام
متن پیام