# عنوان تعداد قیمت  
  مجموع قیمت ها تومان
هیرمند
نام : هیرمند
مدیر مسئول : حمید باقرزاده
حوزه فعالیت : جغرافیای ایران، رمان و دانشنامه‌ها و فرهنگ‌ها، هنر ایرانی
سال تاسیس : ۱۳۵۹

هیرمند

انتشارات هیرمند را زنده‌یاد حمید باقرزاده در ۱۳۵۹ پایه گذاشت. او که از زحمت‌کشان عرصه نشر و در محیطی فرهنگی پرورش یافته بود، در این سال پی برد که باید مؤسسه‌ای را تأسیس کند تا بتواند ایده‌ها و خواسته‌های خود را جامه‌ی عمل بپوشاند. یک‌تنه دست به این کار زد، اما نام خوشی که در عرصه نشر داشت و رفتار و سلوک انسانی او با شمار زیادی از اهل قلم باعث شد که شماری از آن‌ها دست او را در این کار بفشارند و او را یاری دهند و نشر نوپای او را با وجود رقبای بزرگ، محلی بدانند تا آثار آنان را منتشر کند.

 
آخرین کتاب های همین انتشارات
عنوان پیام
متن پیام