# عنوان تعداد قیمت  
  مجموع قیمت ها تومان
گام نو
نام : گام نو
مدیر مسئول : علیرضا رجایی
حوزه فعالیت : سیاسی، ادبی، تاریخی، اجتماعی و فلسفی
سال تاسیس : ۱۳۸۵

گام نو

گام نو از ناشرانی که در سال های اخیر در حوزه علوم انسانی آثار جدی و مطرحی ارائه کرده است . این ناشر اگرچه عمر چندان طولانی ندارد و به لحاظ کمی در شمار ناشران خیلی فعال قرار نمی گیرد، اما به لحاظ کیفی علاقه مندان علوم انسانی نمی توانند از کنار آثار منتشر شده توسط گام نو بی اعتنا عبور کنند . در نمایشگاه نوزدهم این ناشر در کنار کتاب های قبلی خود، چند عنوان کتاب جدید ارائه کرده است . کتاب هایی که برخی از آنها گامی نو در رشته خود به شمار می روند.

 
آخرین کتاب های همین انتشارات
عنوان پیام
متن پیام