# عنوان تعداد قیمت  
  مجموع قیمت ها تومان
مرکز پژوهش ‌های مجلس شورای اسلامی
نام : مرکز پژوهش ‌های مجلس شورای اسلامی
مدیر مسئول : مجلس شورای اسلامی
حوزه فعالیت : علمی و تحقیقاتی
سال تاسیس : ۱۳۷۱

مرکز پژوهش ‌های مجلس شورای اسلامی

در جهان امروز، طرح پرسش‌های نو و مسائل پیچیده و چندوجهی در حوزه‌های مختلف، نهادهای قانونگذاری را ناگزیر از تأسیس مراکز علمی و پژوهشی ساخته تا با اتکا به تخصص‌ها و مطالعات فراهم آمده در آن مراکز و بهره‌گیری از آن‌ها، به شناخت کارشناسانه مسائل و پاسخگویی به نیازهای نو در تدوین قوانین توفیق یابند.
مجالسی که چنین تکیه‌گاه‌های علمی و تحقیقاتی سازمان‌ یافته‌ای در اختیار دارند، با مجالسی که نمایندگان‌شان با اتکا به توان علمی و تجربی خود به کارشناسی و تدوین قوانین مبادرت می‌ورزند، در روش و در نتیجه قابل مقایسه نیستند. مجلس شورای اسلامی با درک این ضرورت‌، مرکز پژوهش‌های خود را بنا نهاده است.

 
آخرین کتاب های همین انتشارات
عنوان پیام
متن پیام